Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na («TFRS») Geçiş ve Uygulama Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 • TFRS dönüşümü için ayrıntılı bir proje planı hazırlanması ve geçiş süreci boyunca her türlü destek ve danışmanlık hizmeti sunulması,
 • TFRS’nin finansal tablolar ve dağıtılabilir kar üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirmesi,
 • TFRS’nin hazine, vergi, finans, teknoloji ve değerleme gibi özellikli alan ve süreçlere etkilerinin analiz edilmesi,
 • TFRS hesap planı tasarımı yapılması,
 • Bilgi sistemlerinin TFRS ile uyumlu hale getirilmesi,
 • Teorik ve uygulamalı TFRS eğitimleri sunulması.Finansal Raporlama Hizmetlerimiz
 • Karmaşık ve özellikli konularda (türev enstrümanları, şerefiye, değerleme vb) muhasebe uygulama danışmanlığı sunulması,
 • Yeni çıkan ya da güncellenen muhasebe standartlarının/düzenlemelerin benimsenmesi ve uygulanması konusunda destek sağlanması,
 • Müşterilerimizin dönemsel raporlama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uzman ekiplerimizin,müşterilerimizin mali işler birimlerinde tam ya da yarı zamanlı olarak görevlendirilmesi,
 • Müşterilerimizin finansal tablolarının ve her türlü finansal bilgilerin hazırlanması,
 • Düzenleyici Kurumların mektuplarına ve sorularına yanıt verilmesi konusunda destek sunulması,
 • Farklı muhasebe standartları ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim sunulması,
 • Birleşme ve Satın Alma sonrası, şirketlerin yeni raporlama ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla yeni raporlama altyapısı ve süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması,
 • Halka arz sürecinde raporlama danışmanlığı hizmeti sunulması,
 • Finansal olmayan bilgilerin denetlenmesi (örneğin, stok/envanter sayımları, sosyal medyada verilen reklam sayısı gibi bilgilerin denetlenmesi)
 • Müşterilerimizin SPK, EPDK gibi düzenleyici kurumların raporlama gerekliliklerine uyumunun sağlanması,
 • Müşterilerimizin Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması.

Alıcı ve Satıcı Durum Tespit Çalışmaları (Due Diligence)

 • Sektör analizi ve hedef şirket araştırması/tespiti, Ön analizlerin yapılması

Bağımsız Denetim

 • Şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurum ve kurullarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespit etmek için bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak denetlenmesi ve raporlanması
 • Kullanılan muhasebe politikalarının ve şirket yönetimi tarafından yapılan önemli tahminlerin incelenmesi

 Bağımsız Sınırlı İnceleme

 • Finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması
 • Analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanması

Uygunluk Denetimi

İşletmelerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli yöntem ve kurallara, ilgili mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi

Yeniden yapılandırma

Yeniden yapılandırma sürecinin odak noktalarını stratejik değerlendirme, finansman yapılandırması, işletme sermayesinin iyileştirilmesi, vergisel risk ve fırsat analizi, maliyetlerin azaltılması, yatırım harcamaları ve şirket satın almaları olarak özetleyebiliriz.

BD Denetim olarak, hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla her bir alana özel olarak odaklanarak, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunmaktayız. Finansal açıdan sıkıntılı zamanlarda veya yeni yatırım süreçlerinde yeniden yapılandırma ihtiyacı duyan müşterilerimizi, konusunda uzman yöneticilerimizin deneyimleri ile buluşturmaktayız.

Durum Tespit ve Birleşme & Satın Alma İşlem Danışmanlığı

Şirketleri birleşme ve satın alma yoluyla bir araya getirme, ya da ayrılma ve elden çıkarma yoluyla dağıtma, bir organizasyonun üstleneceği en karmaşık faaliyetler arasında yer almaktadır. BD Denetim, stratejik kurumsal alıcılar ve özel sermaye yatırımcılarına birleşme ve satın alma projelerinin her aşamasında danışmanlık verebilecek profesyonel hizmetler firmasıdır. BD Denetim olarak, firmalara stratejinin belirlenmesinden doğru ortak seçimine, kapsamlı durum tespit çalışmasından anlaşmanın imzalanmasına, yani başından sonuna kadar, değer üreten ve ihtiyaçlarına hitap eden hizmetler sunmaktayız.

 

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız denetim hizmetlerimiz:

 • Muhasebe Mevzuatına Uyum ve Raporlama Hizmetleri
 • Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri
 • Finansal Tablo Denetimi
 • Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı

 

Muhasebe Mevzuatına Uyum ve Raporlama Hizmetleri

Doğru sistemlerin kurulması ve uygulanması

Finans süreçlerinin uluslararası ölçekte yeniden yapılandırılması beraberinde yeni zorluklar ve riskler taşıyabilmektedir. Bu nedenle risk azaltma, görünürlük ve kalitede istikrar faktörleri temelinde doğru kontrol sistemleri uygulanmalı, süreç ve sistemlerde verimlilikler gözetilmeli ve daha düşük bir maliyetle kurum için doğru değer yaratılmalıdır. Doğru sistemler kuran ve uygulayan işletmeler küresel finans yatırımlarından daha yüksek bir verim elde edebileceklerdir.

Muhasebe mevzuatına uyum ve raporlama hizmetlerinin amacı, çeşitli ülkelerde faaliyette bulunan büyük ve çok uluslu firmaların finansal raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmaktır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve gelişmekte olan piyasalara giren bu şirketler finans süreçlerini yeniden yapılandırmakta, ortak hizmet merkezlerinden yararlanmakta ve sürekli olarak
verimlilikleri artırmaya ve maliyetleri düşürmeye odaklanmaktadır.

Müşterilerin tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirebilmeleri için ekiplerimizin bilgi ve deneyimleri ışığında sunulan bu hizmetler merkezi olarak yönetilmektedir.

Hizmetlerimiz:

 • Yasal raporlama hizmetleri
 • Finans departmanlarına muhasebe desteği sağlanması
 • Grup raporlamasında uygulanan genel kabul görmüş muhasebe standartlarından yerel genel kabul görmüş muhasebe standartlarına geçiş
 • Dönem sonu kapanış işlemleri, geçici mizan düzenleme, hesap mutabakatları, veri toplama ve analizleri, muhasebe kayıtları ile envanter neticelerinin uyumu sağlanarak genel kesin mizan düzenlenmesi
 • Uzmanlarımız ile koordineli olarak genel kabul görmüş muhasebe standartları ile vergi beyannamesine baz olan mali tabloları hazırlamaya destek olunması

Finansal Tablo Denetimi

BD Denetim olarak şirketlerin finansal tablo okuyucularına güvenilir, şeffaf ve tutarlı bilgi sağlamalarına yönelik denetim hizmetleri uygulayarak sunuyoruz.

Türkiye’de ve dünyada değişen regülasyonları yakından takip ederek ve global  denetim metodolojisini uygulayarak şirketlere entegre hizmet sunuyoruz.

Ekibimiz, farklı sektörlerde tecrübe ve bilgi birikimine sahip.

Vergi Hizmetleri Hakkında

BD Denetim olarak; vergi denetimi, tasdik işlemleri ve vergi danışmanlığı konularında hizmet veriyoruz. Uzmanlarımız, farklı bakış açıları ve deneyimleriyle müşterilerimizin yetkili kurumlarla sorunsuz bir ilişki sürdürmelerine destek oluyor.

Vergi mevzuatına uygunluğun sağlanması, raporlamanın doğru olarak yapılması ve sürdürülebilir vergi stratejilerinin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapıyor.

Vergi Danışmanlık Hizmetleri

İşletmeler; strateji geliştirme, mevzuata uyum, iş planı uygulama ve risk yönetimi konularına odaklanırken, vergi uygulamalarına yönelik çözümler geliştirmede sorun yaşayabiliyor. Uzmanlarımız, işletmelerin doğru zamanda doğru kararlar alarak iş planlarıyla vergi uygulamalarının uyumlu hale getirilmesine destek oluyor.

Bu alanda;

 • Stratejik Vergi Planlaması Danışmanlık
 • Operasyonel Vergi Planlama
 • Finans Kurumları ve Finansal İşlemlere İlişkin Vergi Danışmanlık

Muhasebe Mevzuatına Uyum, Bordro ve Raporlama Hizmetleri ile standart bir dış kaynak hizmetinden daha fazlasına sahip olursunuz.

Sağladığımız avantajlar:

 • Bilgi teknolojileri sistemlerimize dayalı defter tutma
 • Şirket yönetimine kazandırdığımız gözetim zamanı
 • Rekabetçi maliyet yapısı
 • Yerel ve uluslararası muhasebe ve raporlama konularında uzmanlık
 • Nitelikli ve iyi eğitimli personel
 • Zamanında ve kaliteli hizmet
 • Uzmanlığa kolay erişim

Müşterilerimize süreçlerde optimizasyon sağlayarak ve en gelişmiş teknolojik çözümlerden yararlanarak sunduğumuz;

 • Şirketlerin doğrudan değer yaratacak operasyon alanlarına odaklanmasına imkân sağlarken, muhasebe ve bordro bölümlerinin kayıt tutma maliyetlerini en aza indirgeyerek, müşterilerimizin zamandan tasarruf etmelerini de sağlamaktayız.
 • Muhasebe ve bordro hizmetlerimiz müşterilerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Süreç metodolojisi uygulayarak, finansal çözüm geliştirme, kontrol kalitesini artırma ve muhasebe ile bordro (insan kaynakları) departmanlarının çalışmalarını iyileştirme yönünde müşterilerimize destek sunmaktayız.

Muhasebe hizmetlerimiz

 • Muhasebe süreçlerinin günlük yönetimi
 • Yasal defterlerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanlığı’nın tebliği ile zorunlu hale getirilen Tek Düzen Muhasebe Uygulaması çerçevesinde tutulması
 • Aylık ve yıllık mizan, bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması
 • Yıl sonu kapanış işlemleri; vergi dairelerine sunulacak üç aylık ve yıl sonu finansal tabloların (bilanço ve gelir tablosu) hazırlanması
 • Vergi beyannamelerinin elektronik formatta hazırlanması ve sunulması

Bordro ve personelle ilgili hizmetlerimiz

 • Bordro ve personel konularında profesyonel destek
 • Vergi ve sosyal güvenlik kesintileri dahil olmak üzere ücret bordrolarının hazırlanması
 • Aylık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirgelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Personelle ilgili dosyaların hazırlanması ve muhafazası (talep edilirse)
 • İşe girişte ve işten ayrılışta SGK bildirgelerinin düzenlenmesi

Geçici görevli personel

Günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olan bu hizmetlerimiz, aynı zamanda mevcut süreçlerinizin işlevselliğini artıracaktır.

 • Profesyonel personel istihdamı
 • Asistan, uzman ve şef seviyesinde personelimizin müşterinin yönetiminde belirli bir süre görevlendirilmesi
 • Müşterinin personeline muhasebe, bordro ve personelle ilişkili hizmetler konusunda eğitim ve teknik kontrol hizmeti sağlanması

Muhasebe danışmanlığı

Standart hizmetlerimizin yanı sıra, aşağıdaki alanlarda da hizmet sunmaktayız:

 • Muhasebe programlarının uygulamasında destek
 • Mutabakat işlemleri
 • Raporlama

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ( GAAP) dönüşüm hizmetleri

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (IFRS)  uygun finansal tabloların hazırlanmasına destek
 • Grup muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış kayıtlardan-yasal (Türkiye’deki vergi yasaları çerçevesinde) genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri-vergi kayıtları arasında dönüşüm işlemleri

Tescil / müracaat hizmetleri

 • Vergi dairesi tescil işlemleri
 • SGK tescil işlemleri