06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere, İnternet Vergi Dairesinden girişi yapılan İndirilecek KDV Listesi Formatında değiş…

 

 

İndirilecek KDV Listesinde Yapılan Değişiklikler – Dijital Vergi Dairesi Duyurusu

06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere, İnternet Vergi Dairesinden girişi yapılan İndirilecek KDV Listesi Formatında değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikle, indirilecek KDV listesinin formatında değişikliğe gidilerek üç yeni sütun eklenmiştir. Bugünden itibaren yapılacak olan liste girişlerinde mutlaka yeni örnek excell listesi indirilmesi gerekmektedir. Eklenen sütunlar 2024/06 dönemi ve sonraki dönemlere ilişkin liste girişlerinde doldurulacak olup daha önceki dönem liste girişlerinde yeni eklenen bu alanlar boş bırakılacaktır.

Yeni İndirilecek KDV Listesi formatı ekte yer almakta olup, eklenen sütunlar aşağıdaki gibidir.

 • Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı sütunu;

– Bu alan sadece Tevkifata tabi  faturalar için kullanılmalıdır. (Not: Aynı faturada hem tevkifata tabi teslim hem de tevkifata tabi olmayan teslim bulunması durumunda, tevkifata tabi olmayan işleme ait KDV tutarı da bu sütuna girilmelidir.)

– Haziran 2024 dönemi öncesindeki  faturalar için bu alanı boş bırakılmalıdır.

 • 2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunu;

– Bu alan sadece Tevkifata tabi faturalar için kullanılmalıdır.

– Haziran 2024 dönemi öncesindeki faturalar için bu alanı boş bırakılmalıdır.

 • Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu;

– Tevkifata Tabi Olmayan ve Bu Dönemde İndirilen KDV Tutarı ile 2 Nolu Beyannamede Ödenen KDV Tutarının toplamı, bu alana yazılmalıdır.

– Toplam İndirilecek KDV Tutarı, belgenin KDV tutarını aşmamalıdır.

– Tevkifata Tabi Olmayan  Faturalar için bu alana belgenin KDV tutarı yazılmalıdır.

– Haziran 2024 dönemi öncesindeki  faturalar için bu alanı boş bırakılmalıdır.

Örnek  Fatura Bilgileri;

Excel listesi sıra no 1

06/2024 ve sonrası bir dönem için girilen listede 5/10 tevkifata tabi bir işlem içeren bir  fatura için liste girişi;

 •  Fatura Tarihi 01/06/2024
 • Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı000
 • KDV’si 200
 • Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı sütunu 100
 • 2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunu 40
 • Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu 140

Not: Henüz 2 Nolu Beyannamesinde Ödenmeyen 60 liralık tutar, ödemenin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listelerinde indirime konu edilebilecektir.

Excel listesi sıra no 2

06/2024 ve sonrası bir dönem için girilen listede 5/10 oranında tevkifata tabi işlem içeren ve önceki aylarda tevkifat tutarının 80 TL’lik kısmı ödenmiş olan  fatura için kalan tutar olan 120 TL’nin bu dönemde ödenmesi durumunda bu  fatura için liste girişi;

 •  Fatura Tarihi 10/06/2024
 • Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı 000
 • KDV’si 400
 • Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı sütunu 0.00
 • 2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunu 120
 • Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu 120

Excel listesi sıra no 3

06/2024 ve sonrası bir dönem için girilen listede tevkifata tabi işlem içermeyen bir fatura için liste girişi;

 •  Fatura Tarihi 25/06/2024
 • Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı000
 • KDV’si 200
 • Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen KDV Tutarı sütunu boş bırakılacak.
 • 2 Nolu Beyannamede Ödenen KDV Tutarı sütunu boş bırakılacak.
 • Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu 200

Excel listesi sıra no 4

06/2024 ve sonrası bir dönem için girilen listede, hem tevkifata tabi işlem olan teslim hem de tevkifata tabi olmayan teslim içeren bir  fatura için liste girişi;

Tevkifat Oranı 5/10

Tevkifata tabi bir işlem olan hizmet teslimi (Matrah 6.000 – KDV 1.200 – Tevkifat 600)

Tevkifat tutarın tamamının 2 nolu beyannamede ödenmiş

Tevkifata tabi bir işlem içermeyen mal teslimi (matrahı 4.000 – KDV 800)

 •  Fatura Tarihi 27/06/2024
 • Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı000
 • KDV’si000
 • Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen KDV Tutarı sütunu 1.400

NOT: İki işlemi bir arada içeren bu tür  faturalarda tevkifata tabi olmayan işleme ait KDV tutarı da bu sütuna girilmelidir. (800+600=1.400)

 • 2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunu 600
 • Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu 2000
Duyuru Eki İçin Tıklayınız  (İndirilecek KDV listesi yeni formatı)

Kaynak: GİB