NACE Kodlarında Güncelleme Yapıldı İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nda yürütülen…

 

 

NACE Kodlarında Güncelleme Yapıldı

NACE Kodlarında Güncelleme Yapıldı

ÖZET 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’indeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan ve aşağıda ayrıntıları belirtilen “10.71.02”, “13.30.03”, “47.29.90”, “62.01.01”, “82.11.01” ve “95.22.01” kodlarının içeriği değiştirilmiş; aynı listede yer alan “33.13.04” kodu yürürlükten kaldırılmış; “10.71.04”, “13.30.05” , “33.13.05” , “33.13.90”, “82.11.02”, “95.11.02”, “95.12.02” ve “95.25.03” nace kodları eklenmiştir.
 

İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nda yürütülen NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması Değişiklik Komisyonunun çalışmaları sonucunda anılan sınıflamayı kullanan kurum/kuruluşlar ile işverenlerin talepleri doğrultusunda nace kodlarında güncelleme yapılmıştır.

26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- Aşağıdaki tabloda belirtilen nace kodlarının tanımları değiştirilmiştir.

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım (Eski) NACE Rev.2_Altılı Tanım (Yeni) Tehlike

Sınıfı

10.71.02 Fırın ürünleri imalatı (ekmek, sade pide, simit vb. dahil, taze pastane ürünlerinin imalatı hariç) Ekmek imalatı (sade pide dahil) Az Tehlikeli
13.30.03 Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil) Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil, emprime baskı dahil, transfer baskı hariç) Tehlikeli
47.29.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin            perakende ticareti (hazır yemek, gıda tuzu, sos, maya, çorba, pekmez, reçel, fındık ezmesi, makarna, bal, ev hayvanı yemleri vb.) Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti (hazır yemek, gıda tuzu, sos, maya, çorba, pekmez, reçel, fındık ezmesi, makarna, bal vb.) Az Tehlikeli
62.01.01 Bilgisayar        programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması, masaüstü ya da mobil cihazlar için uygulama geliştirme vb.) Az Tehlikeli
82.11.01 Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sekreterlik, finansal planlama, faturalama ve kayıt tutulması, personel ve posta vb. hizmetlerin kombinasyonunun sağlanması) Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sekreterlik, finansal planlama, faturalama ve kayıt tutulması, personel ve posta vb. hizmetlerin kombinasyonunun sağlanması) (Sanal ofis, hazır ofis ve paylaşımlı ofis hizmeti faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım (Eski) NACE Rev.2_Altılı Tanım (Yeni) Tehlike

Sınıfı

95.22.01 Evde kullanılan elektrikli cihazların onarımı (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, oda kliması, elektrikli küçük ev aletleri vb.) Evde kullanılan elektrikli cihazların onarımı (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, oda kliması, elektrikli küçük ev aletleri, robot süpürge makineleri vb.) Tehlikeli

2. Aşağıda tanımı belirtilen nace kodu işyeri tehlike sınıfları listesinden çıkarılmıştır.

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
33.13.04 Diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarımı Tehlikeli

3.Aşağıdaki tabloda belirtilen naceler ise İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine eklenmiştir.

NACE

Rev.2_Altılı Kod

NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
10.71.04 Simit imalatı Az Tehlikeli
13.30.05 Kumaş ve tekstil ürünlerine transfer baskı yapılması hizmetleri Tehlikeli
33.13.05 Yüklü elektronik devrelerin/kartların bakımı ve onarımı Tehlikeli
33.13.90 Diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarımı Tehlikeli
82.11.02 Sanal ofis, hazır ofis ve paylaşımlı ofis hizmeti faaliyetleri Az Tehlikeli
NACE

Rev.2_Altılı Kod

NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
95.11.02 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin yenilenmesi hizmeti faaliyetleri (dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, modemler, oyun konsolları) Az Tehlikeli
95.12.02 İletişim araç ve gereçlerinin yenilenmesi hizmeti faaliyetleri (cep telefonları, akıllı telefonlar) Az Tehlikeli
95.25.03 Saatlerin yenilenmesi hizmeti faaliyetleri (telefon özelliği olmayan akıllı saatler) Az Tehlikeli

Nace kodları ve tehlike sınıflarındaki değişiklikler, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceğiniz prim miktarını etkilemese de, iş güvenliği yasalarının gerekliliklerini yerine getirilmesinde ve bazı istihdam teşviklerinde önem arz etmektedir. Bu nedenle işyerinde yapılan işin uygun nace kodu ve tehlike sınıfında tanımlandığına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: TÜRMOB