08 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32242 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’…

 

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/16)

08 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32242

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)‘in 10/C maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde 60,00’ın” ibaresi “yüzde 57,00’ın” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu fıkrada yer alan ilave oran, gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı ilgili hesaplama tarihi ve öncesindeki son iki hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanan Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylarından yüksek olanı dikkate alınarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ 7/7/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.