Finansal tablolarını Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlayan işletmelerin kullanacakları finansal tablo formatları örneklerini içeren Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde, “Elektronik Para Kuruluşları ve Ödeme Kuruluşlarına İlişkin Özel Hususlar” başlığı altında yer alan “Ödeme Fonları Koruma Hesabı” ile “Ödeme Hesabı Yükümlülükleri” kalemlerinin açıklamasına ödeme kuruluşlarından önce gelmek üzere “elektronik para kuruluşları” eklenerek bu kalemlerin ödeme hizmeti sunan elektronik para kuruluşları tarafından da kullanılabileceğinin açık bir şekilde ifade edilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

— Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne İlişkin Değişiklikler

Kredi Sözleşmesi Şartları İçeren Uzun Vadeli Yükümlülükler TMS 1’e İlişkin Değişiklikler

Satış ve Geri Kirala İşlemindeki Kira Yükümlülüğü TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler

— Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne İlişkin Değişiklikler Hakkında Kurul Kararı

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne İlişkin Değişiklikler hakkında Kurul Kararı 16/01/2023 tarihli ve 32075 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Finansal tablolarını Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlayan işletmelerin kullanacakları finansal tablo formatları örneklerini içeren Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde, “Elektronik Para Kuruluşları ve Ödeme Kuruluşlarına İlişkin Özel Hususlar” başlığı altında yer alan “Ödeme Fonları Koruma Hesabı” ile “Ödeme Hesabı Yükümlülükleri” kalemlerinin açıklamasına ödeme kuruluşlarından önce gelmek üzere “elektronik para kuruluşları” eklenerek bu kalemlerin ödeme hizmeti sunan elektronik para kuruluşları tarafından da kullanılabileceğinin açık bir şekilde ifade edilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne İlişkin Değişiklikler’e ulaşmak için tıklayınız.

— Kredi Sözleşmesi Şartları İçeren Uzun Vadeli Yükümlülükler TMS 1’e İlişkin Değişiklikler Hakkında Kurul Kararı

Kredi Sözleşmesi Şartları İçeren Uzun Vadeli Yükümlülükler-TMS 1’e İlişkin Değişiklikler hakkında Kurul Kararı 16/01/2023 tarihli ve 32075 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) kredi sözleşmelerinin borçların sunumundaki etkisini göz önünde bulundurarak, işletmelerin kredi sözleşmesi şartları içeren uzun vadeli yükümlülükleri hakkında daha faydalı bilgi sunmalarını sağlamak amacıyla Eylül 2022’de Kredi Sözleşmesi Şartları İçeren Uzun Vadeli Yükümlülükler’i yayımlamıştır.

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu (TMS 1) uyarınca bir yükümlülüğün uzun vadeli olarak sınıflandırılabilmesi için işletmenin bir yükümlülüğün ödemesini raporlama döneminden en az on iki ay sonraya erteleme hakkının bulunması ve söz konusu hakkın raporlama dönemi sonu itibarıyla mevcut olması gerekmektedir. Ancak söz konusu erteleme hakkının kullanılabilmesi için kredi sözleşmesinde finansal rasyolarda belli oranların karşılanması ya da finansal performansa ilişkin artış kıstasları gibi bazı şartlar öngörülmüş olabilir.

Bu doğrultuda TMS 1’de yapılan değişiklikle, işletmelerin kredi sözleşmesi şartları ve işletmenin kredi sözleşmesi şartlarına uygunluk sağlarken güçlük yaşayabileceğini gösteren durum ve koşulları finansal tablo dipnotunda açıklamaları zorunlu kılınmıştır. TMS 1’e ilişkin değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girecektir. IASB tarafından yapılan bu değişikliğe uyum sağlanmasını teminen, Kredi Sözleşmesi Şartları İçeren Uzun Vadeli Yükümlülükler-TMS 1’e İlişkin Değişiklikler’in mevzuatımıza kazandırılması amacıyla 20.12.2022 tarih ve 13752 sayılı Karar alınmıştır.

Kredi Sözleşmesi Şartları İçeren Uzun Vadeli Yükümlülükler-TMS 1’e İlişkin Değişiklikler’e ulaşmak için tıklayınız.

Satış ve Geri Kirala İşlemindeki Kira Yükümlülüğü TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler Hakkında Kurul Kararı

Satış ve Geri Kirala İşlemindeki Kira Yükümlülüğü TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler hakkında Kurul Kararı 16/01/2023 tarihli ve 32075 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Satış ve geri kirala işlemi, işletmenin bir varlığı diğer bir işletmeye devretmesi ve aynı varlığı alıcı-kiraya verenden geri kiralamasıdır.

TFRS 16 Kiralamalar’da (TFRS 16) işlemin gerçekleştiği tarihte satış ve geri kirala işleminin nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin hükümler düzenlenmekte ancak bu işlemden doğan kira yükümlülüğünün sonraki ölçümünün nasıl yapılacağına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) Eylül 2022’de Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 16’da dar kapsamlı bir değişiklik yaparak satış ve geri kiralama işleminden doğan kiralama yükümlülüklerinde meydana gelen değişikliklerin elde tutulan kullanım hakkıyla ilgili hiçbir kazanç ya da kayıp tutarı yansıtılmayacak şekilde ölçülmesini zorunlu kılmıştır.

Satış ve Geri Kirala İşlemindeki Kira Yükümlülüğü 1 Ocak 2024 tarihi ve sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girecektir. IASB tarafından yapılan bu değişikliğe uygunluk sağlanmasını teminen, Satış ve Geri Kirala İşlemindeki Kira Yükümlülüğü TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler’in mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurulumuzca 20.12.2022 tarih ve 13753 sayılı Karar alınmıştır.

Satış ve Geri Kirala İşlemindeki Kira Yükümlülüğü TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler’e ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: KGK